نگاه به زن کهنسال که هیچ گونه رغبتی به ازدواج با او نیست : طبق نظر همه ی

مراجع نگاه به مو ، گردن و دستهای زن کهنسال بدون قصد لذّت اشکال ندارد ولی اگر

چهره و موهای خود را آرایش و تزیین کرده اند نگاه به آنان جایز نیست .

نگاه به زن غیر مسلمان ؛ خواه از اهل کتاب باشد یا نه : طبق نظر همه ی مراجع اگر

بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام باشد ؛ تنها نگاه به جاهایی از بدنشان که معمولاً آن

را نمی پوشانند جایز است . 

نگاه به زنان اهل تسنن :  طبق نظر همه ی مراجع تقلید همان حکم نگاه به زنان

شیعه را دارد . 

 نگاه به زیورآلات زن : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله فاضل

لنکرانی و نوری بنابر احتیاط واجب نگاه به آنها جایز نیست . آیت الله خامنه ای : نگاه به

آنها جایز نیست .

 نگاه به عکس و فیلم بی حجاب زن آشنا : طبق نظر مراجع تقلید آیت الله خامنه ای و

صافی نگاه کردن به عکس و فیلم آنان (به ویژه در مواردی که در معرض هتک و فساد

باشند .) حرام است .  طبق نظر امام خمینی (ره) ، تبریزی و نوری همدانی اگر از زنانی اند

که به حفظ حجاب شرعی پایبند هستند نگاه کردن به عکس و فیلم آنان حرام است . 

 نگاه به بدن مرد نامحرم : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای

و صافی نگاه کردن به بازو و آرنج مرد جایز نیست . و طبق نظر همه ی مراجع به جز آیت

الله بهجت و سیستانی نگاه به بدن مرد به جز سر ، گردن و دستها و جاهایی که معمولاً آن

را نمی پوشانند حرام است هر چند بدون قصد لذّت باشد .

 

  نگاه به استاد زن بد حجاب : طبق نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه

ای ، صافی ، فاضل لنکرانی و نوری همدانی نگاه به او هر چند بدون قصد لذّت اشکال

دارد . 

  نگاه پسر بچه ی ممیز (خوب و بد را می فهمد .) به زن : طبق نظر همه ی مراجع

تقلید به جز آیت الله مکارم شیرازی و تبریزی : پسر بچه ی ممیز تکلیف ندارد و نگاهش

به زن بی اشکال است ؛ ولی بنابر احتیاط واجب زن باید بدن و موی خود را از پسر بچه ی

ممیزی که نگاهش به زن باعث تحریک شهوت او می شود بپوشاند .  (در مورد این

پاسخ : نگاه پسر بچّه ی ممیز به زن بی اشکال است ، در رساله های علمیّه نیامده است

ولی از آنجا که فقیهان یکی از نشانه های تکلیف را بلوغ می دانند پسر بچّه ی ممیز

مشمول آن قرار نمی گیرد .)

  نگاه زنان به کشتی گیران و سایر ورزشکاران مرد با بدن نیمه برهنه از

تلویزیون :  طبق نظر آیت الله تبریزی و خامنه ای اگر به طور غیر زنده پخش شود و قصد

لذّت و ترس افتادن به حرام نباشد اشکال ندارد . . (این پاسخ برای جایی است که مردان

ورزشکار و کشتی گیر ناشناس باشند وگرنه به فتوای مراجع تقلید تماشای آن حرام

است . ) .  طبق نظر امام خمینی (ره) ، آیت الله سیستانی ، فاضل لنکرانی ، نوری همدانی

و وحید خراسانی اگر بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده

هم نشود اشکال ندارد .اما طبق نظر آیت الله خامنه ایاگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتى و به‌طور مستقیم باشد و یا آن را   به‌طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا   در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این   صورت اشکاال ندارد

  نگاه به پای زن : همه ی مراجع تقلید به جز آیت الله مکارم شیرازی نگاه به پای زن

از مچ به پایین نیز هر چند بدون قصد لذّت حرام است .

  نگاه به عکس بازیگران زن که  موهاشان بیرون انداخته و لباسهای تنگ پوشیده

اند : طبق نظر همه ی مراجع تقلید اگر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده گردد جایز نیست .

 نگاه به بد حجاب که هیچ گونه امر و نهی در آنان تأثیر ندارد : طبق نظر مراجع تقلید

امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای ، صافی ، فاضل لنکرانی و نوری همدانی بنابر

احتیاط واجب بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست .

 نگاه به عکس و فیلم زن آشنا که فوت کرده اند : طبق نظر همه ی مراجع تقلید حکم

نگاه به عکس و فیلم دوران حیات آنان را دارد و هیچ تفاوتی نمی کند .

 لزوم پوشش زیر چانه ی زن : طبق نظر همه ی مراجع به جز آیت الله سیستانی زیر

چانه جزء گردی چهره نیست و باید در برابر نامحرم پوشانده شود . 

 نگاه به زن روستانشین : زنان روستایی که نوعاً خود را نمی پوشانند : طبق

نظر مراجع تقلید امام خمینی (ره) ، آیت الله خامنه ای ، صافی ، فاضل لنکرانی و نوری

همدانی بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست . 

 

 

منبع (1)
 

منبع(2)